جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
زمان بندی مصاحبه پذیرفته شدگان سه برابر

قابل توجه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت هشتمین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی(استانداری هرمزگان)

(فرمانداری ها و بخشداری ها)

 پيرو اطلاعيه قبلي در خصـوص زمانبندي مصـاحبه پذيرفته شـدگان سـه برابر ظرفيت هشـتمين آزمون فراگير دستگاه هاي اجرايي ( ا ستانداري هرمزگان ) بدينوسيله به آگاهي مي رساند ؛زمان مصاحبه افراد پذيرفته شــده از تاريخ ١٤٠٠/٠٢/٠٦ لغايت ١٤٠٠/٠٢/١٨ تعيين گرديده اسـت : لذا ليســت اسـامي،زمان و مكان دقيق مراجعه هر پذيرفته شده به شرح فايل پيوست اعلام گرديده است . 

 

دانلود فایل اطلاعیه

دانلود فایل زمان بندی