سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
استانداران سابق
نوروز کهزادی
نام و نام خانوادگی: نوروز کهزادی
نوروز کهزادی در تاریخ 07/01/60 به سمت استاندار هرمزگان منصوب گردید . از جمله سوابق اجرایی او میتوان به معاون اداری مالی قوه قضائیه-استاندار کرمانشاه- رئیس کل بیمه مرکزی- مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اشاره کرد .