سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
استانداران سابق
حسینعلی عظیمی
نام و نام خانوادگی: حسینعلی عظیمی
حسینعلی عظیمی متولد اصفهان و در تاریخ 07/03/59 به سمت استاندار هرمزگان منصوب گردید . از جمله سوابق اجرایی او میتوان به مدیرعامل کانون سنگرسازان بی سنگر ، مشاور وزیر جهاد سازندگی ، فرماندار شهربابک و حضور در پشتیبانی و مهندسی جنگ ، معاون فنی و آب و خاک جهاد نصر و مدیر گروه بررسی مسائل طرح نیشکر خوزستان - اشاره کرد .