سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
استانداران سابق
مرتضی بازرگان
نام و نام خانوادگی: مرتضی بازرگان
مرتضی بازرگان در شهر تهران متولد شد. در تاریخ 25/04/58 از سوی دولت آیت االله خامنه ای رئیس جمهور وقت به عنوان نماینده وزارت کشور به سمت استاندار هرمزگان منصوب شد . از سایر سمت های او میتوان مدیرعامل مهندسین مشاور فارور – مدیر فنی مهندسین مشاور پایاب نام برد.