پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢
پیوندهای مهم
اوقات شرعی
Owghat
عضویت در خبرنامه
Newsletter Membership
نام :   
ایمیل :   

اداره کل راه و شهر سازی
آدرس : بندرعباس – بلوار امام خميني (ره) - جنب ناحيه انتظامي هرمزگان – اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان
مركز تلفن : ۳۳۳۲۵۹۱-۴۳۱۳۶۱۷-۳۳۵۰۲۴۱
دفتر مديريت : ۳۳۳۲۵۹۷
روابط عمومي : ۳۳۵۰۲۴۰
كد پستي : ۷۹۱۶۷-۹۳۳۹۹
آدرس ایمیل:
infor_hormozgan@mrud.gov.irاداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان
نشاني :  بندرعباس - سه راهي فرودگاه
076-33665549-51 :تلفن
076-33665552 :دفتر کل
روابط عمومي :33680891-076
دورنگار: 760-33665548

دورنگار دبيرخانه : 33676695 -076
شماره پيامك : 3000763701
صندوق پستي : 93815-79169
ravabetomomi@hormozgan.frw.org.irپست الکترونیکی:
اداره کل اموزش و پرورش
 076-33333044   تلفن:
33340810    فاکس:
Hormozgan@msy.gov.ir   پست الکترونیکی:
ادرس:شهرنمایش بیست متری خواجه عطا اداره کل ورزش و جواناناداره کل استان
ادرس: بلوار پاسداران سه راه هتل هما صندوق پستی 1775
5555003-5555004-5555001تلفن-5562568-5562756
5556969-5554791 نمابر
کدپستی:73539-79178

 شماره تماس : 33613221 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

ارتباط با ما
نقشه سایت
اخبار RSS دریافت
پایگاه اطلاع‌رسانی استان هرمزگان
درباره ما