اخبار فرمانداری ها

یـادداشـت / گزارش

خبرنگاران سفيران صادق جامعه هستند

استاندار هرمزگان در یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار آورده است: خبرنگاران عزيز، اصحاب رسانه شما سفيران صادق جامعه و نماينده حقيقي افكار عمومي وانعكاس دهنده صحيح خواست هاي مردميد. شان و جايگاه شما چه از منظر دين و چه از بعد قانون در خور توجه است. هر كس بخواهد در مقابل قلم سدي ايجاد كند به ديكتاتوري ياري رسانده است ونمي تواند مدعي حقوق انساني باشد چرا كه جامعه بدون نقد به توسعه و پيشرفت دست نمي يابد.

ادامه مطلب

سـر خـط خـبـرهـا

ارتباط با استاندار

آمار و سرشماری

ارتباط مردمی

لینک ها


پـیـونـدهـا