يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩
مدیر کل

معرفی
نام و نام خانوادگی: مسعود هندیان

تاریخ تولد: 09/02/1343


محل تولد: بندر ماهشهر

سوابق مدیریتی:

- مدیر امور ویژه جانبازان کل کشور

- معاون پشتیبانی طرح های اسکله بندرعباس و بندر امام

- معاون منابع انسانی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

- مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی

- مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

شرح وظایف دفتر

دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري

1.      برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري نشست هاي منطقه اي استان با استان هاي كشور هاي همسايه، با رويكرد اقتصادي و بازرگاني و توسعه منطقه اي با هماهنگي ساير واحدها و دستگاههاي ذيربط در راستاي اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط.

2.      برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايش هاي اقتصادي در امورسرمايه گذاري، اشتغال، توليد و بهره وري از طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط در قالب اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط.

3.      پيگيري مسائل و مشكلات مربوط به سرمايه گذاران از طريق ساير سازمان ها.

4.      شناسايي تنگناهاي موجود در فرايند سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاران، به خصوص در مناطق محروم با همكاري دستگاههاي اجرايي.

5.      نظارت بر روند سرمايه گذاري خارجي با همكاري اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان.

6.      ايجاد هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط در زمينه تشكيل نمايشگاه هاي برون مرزي با رويكرد جذب سرمايه گذاري خارجي.

7.      انجام هماهنگي هاي لازم بين واحدهاي خدمات رسان سرمايه گذاري و دستگاههاي ذيربط استان.

8.      نظارت بر نحوه پرداخت تسهيلات توسط بانك هاي عامل به سرمايه گذاران و واحدهاي توليدي در سطح استان در راستاي قوانين و مقررات مربوط.

9.      تسهيل در ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري و وحدت رويه در ارائه خدمات و پردازش آمار و اطلاعات در استان.

10.  هماهنگي در امر صدور مجوزهاي مورد نياز سرمايه گذاران در استان.

11.  هماهنگي در مطالعه، بررسي و پيگيري اظهار نظر در خصوص وضعيت توليد و اشتغال واحدهاي داراي وضعيت بحراني و انعكاس آن به دستگاههاي ذيربط.

12.  همكاري براي تنظيم پيش نويس طرح ها، نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص وضعيت توليد و اشتغال واحدهاي توليدي و واحدهاي داراي وضعيت بحراني در استان.

13.  اخذ و بررسي گزارش هاي تحليلي از وضعيت بازار كار( اشتغال، توليد وبهره وري) براساس گزارشات مدون ملي و سازمان برنامه و بودجه استان و ارائه پيشنهادات لازم به شوراها و كميسيون هاي ذيربط در استان.

14.  نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه تخصصي اشتغال استان و ارائه پيشنهادات در راستاي رفع مشكلات اجرايي و پيگيري مصوبات آن.

15.  همانگي با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي ذيربط جهت تشكيل شوراي هماهنگي بانك هاي استان و بررسي و نظارت بر عملكرد آنها در بحث تسهيلات.

16.  هماهنگي و پيگيري مصوبات شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولتي در سطح استان.

17.  نظارت بر اجراي مصوبات و آيين نامه هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور.

کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

استان هرمزگان

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.