يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩
مدیر کل

معرفی
نام و نام خانوادگی: مسعود پاکزاد

تاریخ تولد: 01/04/1360

محل تولد: رودان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سوابق کاری:

- مشاور استاندار هرمزگان

- مدير عامل خانه مطبوعات هرمزگان

- سرپرست روابط عمومي و امور بين الممل استانداري هرمزگان

- مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

شرح وظایف دفتر

دفتر هماهنگي امور اقتصادي

1.      بررسي و مطالعه در امور توليد و ارائه پيشنهادات لازم در جهت رفع مشكلات و بهبود وضعيت اقتصادي در استان براساس اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط.

2.      انجام هماهنگي هاي لازم به منظور تشكيل و مديريت بازارچه هاي مرزي در استان براساس ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت و ارزيابي عملكرد آن ها با همكاري ساير واحدها و دستگاههاي ذيربط براساس اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط.

3.      پيگيري مسائل و مشكلات اقتصادي مرتبط با بازارچه هاي مرزي و تعاوني هاي مرزنشين.

4.      نظارت و پيگيري امور مربوط به گندم، آرد و نان و هماهنگي جهت ابلاغ دستورات و اجرايي شدن تصميمات ملي در حوزه مذكور.

5.      ساماندهي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذيربط جهت اجراي مصوبات ستاد هدفمندي يارانه ها.

6.      ارزيابي وضعيت پيشرفت پروژه هاي مهم اقتصادي بخش خصوصي در استان و پيگيري لازم براي رفع مشكلات و موانع احتمالي آنان.

7.      هماهنگي و نظارت بر فرآيند تهيه و توزيع كالا و مايحتاج عمومي و رسيدگي به امور مرتبط به تنظيم بازار كالا و خدمات استان.

8.      انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص پيگيري مشكلات بخش صنعت و معدن استان، شهرك هاي صنعتي و خوشه هاي صنعتي و ارائه پيشنهادات در راستاي رفع مشكلات به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

9.      اعمال كنترل لازم و بررسي مسايل و مشكلات مرتبط با زنجيره هاي تامين و توزيع كالا و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي.

10.  ارائه نظرات و پيشنهادات جهت بهبود وضعيت و پيشرفت فعاليت هاي اقتصادي و تجاري، مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي و ساير دستگاههاي اقتصادي مرتبط براساس اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط.

11.  هماهنگي و بررسي عملكرد بانك هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و بيمه هاي دولتي داراي مجوز.

12.  پيگيري مسايل مربوط به ارتقا سطح معيشت مرزنشينان با همكاري ساير واحدها و دستگاه هاي ذيربط استان.

13.  هماهنگي و همكاري با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي در بخش هاي مختلف  اقتصادي( صنعت و معدن، كشاورزي، خدماتي و منابع طبيعي استان).

14.  هدايت و راهبري امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان، از جمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات در كميسيون ها، شوراها و ستادها و كميته هاي ذيربط جهت همكاري و هماهنگي دستگا هاي اجرايي و ارائه تحليلهاي لازم به مسئولين ذيربط.

15.  شركت در جلسات مربوط به امور اقتصادي و توسعه منطقه اي( كميسيون ها، شوراها، ستادها، كارگروه ها و كميته ها و زير مجموعه هاي آنان).

16.  نظارت و هماهنگي فعاليت هاي دستگاههاي اجرايي مسئول در امر صادرات به منظور تحقق اهداف و تكاليف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملي نوسعه صادرات غير نفتي كشور، سند توسعه استان و ساير سياست هاي كلان اقتصادي.

17.  ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مسئول در امر صادرات به منظور فراهم نمودن تسهيلات لازم براي توسعه صادرات خدمات بويژه خدمات فني و مهندسي و ترانزيت كالا از استان.

18.  هماهنگي به منظور تدوين و اجراي برنامه هاي حمايتي، هدايتي، فني و زير بنايي بخش صادرات استان در راستاي اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط.

19.  پيگيري برنامه هاي مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سياست هاي ابلاغي.

20.  شناسايي و پيگيري مشكلات واحدهاي توليدي- صنعتي.

21.  پيگيري و نظارت برنامه ي راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در مبادلات مرزي(مناطق آزاد و ويژه، بازارچه هاي مرزي، اسكله هاي خاص)

کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

استان هرمزگان

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.